Kontakt

KULTURNO DRUŠTVO KARINTA

SI- 2391 Prevalje, Slovenija

E: kdkarinta@gmail.com